Wszystkie wpisy, których autorem jest PZU Zdrowie

PROFILAKTYKA RAKA SZYJKI MACICY

Z inicjatywy Narodowego Funduszu Zdrowia, Centrum Medyczne Medica zaprasza Państwa do wzięcia udziału w Programie profilaktyki raka szyjki macicy.

Rak szyjki macicy jest drugim, co do częstości występowania nowotworem u kobiet w Polsce. Rocznie choroba ta dotyka ok. 4 tys. kobiet. Blisko 2 tys. Polek umiera z tego powodu. Bezpłatne badania cytologiczne umożliwiają wykrycie zmian przedrakowych i raka jeszcze w bardzo wczesnym stadium. Rozwój raka inwazyjnego poprzedza stosunkowo długi okres zamian przedrakowych. Jest to niezwykle istotne, ponieważ wczesne wykrycie zmian przedrakowych oraz szybkie podjęcie odpowiedniego leczenia spowalnia rozwój raka i daje szansę na całkowite wyleczenie.

Program kierowany jest do Ciebie, jeśli:

 • jesteś w wieku 25-59 lat,
 • nie miałaś wykonanej cytologii w ciągu ostatnich 3 lat,
 • jesteś obciążona czynnikami ryzyka i nie miałaś wykonanej cytologii w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Celem programu jest zmniejszenie wskaźnika umieralności kobiet na raka szyjki macicy do poziomu osiągniętego w przodujących w tym zakresie krajach Unii Europejskiej oraz podniesienie poziomu wiedzy kobiet na temat profilaktyki raka szyjki macicy i wprowadzenie na terenie całego kraju jednolitego modelu postępowania diagnostycznego.

Czynniki ryzyka:

 • zakażenie wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV),
 • wiek – zachorowalność zwiększa się wraz z wiekiem,
 • szczyt zachorowań przypada pomiędzy 45 a 55 r.ż.
 • wczesne rozpoczęcie życia seksualnego,
 • duża liczba partnerów seksualnych,
 • duża liczba odbytych porodów,
 • niski status społeczny i ekonomiczny,
 • palenie papierosów,
 • stwierdzona wcześniej zmiana patologiczna w badaniu cytologicznym.

Program obejmuje:

 • przeprowadzenie wywiadu,
 • wypełnienie ankiety,
 • pobranie materiału do badania cytologicznego,
 • edukację w zakresie profilaktyki nowotworu szyjki macicy,
 • wysłanie pobranego materiału wraz z wypełnioną ankietą do pracowni diagnostycznej,
 • wręczenie przez lekarza pacjentce wyniku badania i decyzja co do dalszego postępowania, zalecenie ponownego zgłoszenia się na badanie po trzech latach w ramach programu.

Weź udział w programie w celu wczesnego wykrycia zmian przedrakowych i raka, a tym samym jak najszybszego podjęcia przez lekarza odpowiedniego dla Ciebie leczenia.

Jeżeli wynik badania cytologicznego wzbudzi jakiekolwiek wątpliwości lekarza, pacjentka zostanie skierowana na dalsze badania na etapie pogłębionym programu, który obejmuje: badanie kolposkopowe i ewentualne badanie histopatologiczne wycinków.

Świadczenia oferowane przez program dostępne są w dniach i godzinach pracy POZ.
Terminy realizacji świadczeń ustalane są indywidualnie.
Masz pytania? Skontaktuj się z nami: 24 365 09 20, kom: 601 868 792.

Profilaktyka chorób układu krążenia

Z inicjatywy Narodowego Funduszu Zdrowia, Centrum Medyczne Medica zaprasza Państwa do wzięcia udziału
w Programie profilaktyki chorób układu krążenia (CHUK)

Choroby układu krążenia są główną przyczyną zgonów w Polsce i na świecie. Umieralność w Polsce z tego powodu należy do najwyższych w Europie. Badania pokazują, że ważną rolę w rodzaju chorób układu krążenia stanowią niektóre wzorce zachowań składające się na współczesny styl życia, tzw. czynniki ryzyka. Przyjdź na bezpłatne badania i sprawdź, czy nie jesteś zagrożony.

Program kierowany jest do Ciebie, jeśli::

 • w tym roku kalendarzowym masz 35, 40, 45, 50, 55 lat,
 • złożyłeś deklarację wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
 • jesteś obciążony czynnikami ryzyka,
 • nie rozpoznano u Ciebie dotychczas żadnej choroby układu krążenia,
 • w okresie ostatnich 5 lat nie korzystałeś ze świadczeń udzielanych w ramach programu profilaktyki CHUK, także u innych świadczeniodawców.

Program ma na celu obniżenie o ok. 20% zachorowalności i umieralności z powodu chorób układu krążenia poprzez wczesne wykrycie, redukcję występowania oraz natężenia czynników ryzyka. Ponadto, służy zwiększeniu wykrywalności i skuteczności leczenia chorób układu krążenia, zapewnieniu wczesnej identyfikacji osób z podwyższonym ryzykiem wystąpienia chorób krążenia oraz promocji zdrowego stylu życia tj. niepalenia, prawidłowego odżywiania się oraz aktywności fizyczną.

Czynniki ryzyka:

 • nadciśnienie tętnicze krwi (wartość RR > 140/90 mmHg),
 • zaburzenia gospodarki lipidowej (podwyższone stężenie we krwi cholesterolu całkowitego, LDL-cholesterolu, triglicerydów i niskie stężenie DL-cholesterolu),
 • palenie tytoniu,
 • niska aktywność ruchowa,
 • nadwaga i otyłość,
 • upośledzona tolerancja glukozy,
 • wzrost stężenia fibrynogenu,
 • wzrost stężenia kwasu moczowego,
 • nadmierny stres,
 • nieracjonalne odżywianie,
 • wiek,
 • płeć męska,
 • obciążenia genetyczne.

Program obejmuje:

 • wywiad z lekarzem w kierunku obciążenia chorobami układu krążenia,
 • krótką ankietę,
 • badania pozwalające określić kategorię ryzyka choroby układu krążenia: biochemia krwi, pomiar ciśnienia tętniczego krwi, określenie współczynnika masy ciała BMI,
 • kwalifikację do odpowiedniej grupy ryzyka,
 • edukację zdrowotna.

Weź udział w programie w celu wczesnego wykrycia ewentualnych chorób układu krążenia, a tym samym jak najszybszego podjęcia przez lekarza odpowiedniego dla Ciebie leczenia.

Świadczenia oferowane przez program dostępne są w dniach i godzinach pracy POZ.
Terminy realizacji świadczeń ustalane są indywidualnie.
Masz pytania? Skontaktuj się z nami: 24 365 09 20, kom: 601 868 792.

Profilaktyka Nowotworów Głowy i Szyi

Profilaktyka Nowotworów Głowy i Szyi.

Zapobiegaj i działaj z głową.

Jeśli masz JEDEN z poniższych objawów przez TRZY tygodnie:

 • Pieczenie języka, niegojące się owrzodzenie oraz/lub czerwone albo białe naloty w jamie ustnej,
 • Jednostronna niedrożność nosa oraz/lub krwawy wyciek z nosa,
 • Ból w trakcie oraz/lub problemy z połykaniem,
 • Przewlekła chrypka,
 • Ból gardła.
 • Guz szyi

Zwróć się po pomoc lekarską, zgłoś się na bezpłatne badanie do poradni chirurgicznej – pielęgniarka Anna Bernat, pokój nr 29.

Program skierowany jest do osób w wieku 40-65 lat, mieszkańców woj. łódzkiego, świętokrzyskiego i mazowieckiego. Regionalny program profilaktyki pierwotnej i wczesnego wykrywania nowotworów głowi i szyi – NU-MED CENTRUM DIAGNOSTYKI I TERAPII ONKOLOGICZNEJ TOMASZÓW MAZOWIECKI.