INFOLINIA: 24 364 70 00

Slide background

BADANIA KIEROWCÓW

W Centrum Medycznym Medica, świadczone są usługi w zakresie badań kandydatów na kierowców. Przyszły kierowca wykona wszystkie niezbędne badania, które są konieczne do wydania zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do prowadzenia pojazdów samochodowych. Badania kierowców w Centrum Medycznym Medica przeprowadzane są przez lekarzy posiadających uprawnienia do tego typu badań specjalistycznych, które wydane zostały przez wojewodę mazowieckiego. Oferta Centrum Medycznego Medica przeznaczona jest dla:

 • kandydatów na kierowców i kierowców do kategorii: A, B, A1, A2, AM, B1, B+E, T, C, D C+E, D+E,
 • kierowców starających się ponownie o kategorie: A, B, A1, A2, AM, B1, B+E, T,
 • mających czasowe ograniczenia w prawie jazdy wynikające ze stanu zdrowia /wada wzroku, cukrzyca/.

Na badania należy zabrać:

 • dowód tożsamości z numerem PESEL /dowód osobisty lub paszport/,
 • okulary w przypadku wady wzroku,
 • w przypadku cukrzycy i padaczki – zaświadczenie od lekarza prowadzącego.

Badania można wykonywać w przychodni CM Medica przy ulicy Chemików 7:

 • od poniedziałku do czwartku w godzinach od 7:00 do 18:00 oraz w piątek od 7:00 do 14:35.

Więcej szczegółów oraz umawianie wizyt pod numerem telefonu: 24 364 70 00, wew. 4, e-mail: medycyna.pracy@cmmedica.pl

ZAKRES BADAŃ DO PRAWA JAZDY

BADANIA KIEROWCÓW – Kategoria A

 • lekarz uprawniony do badań kierowców
 • konsultacja okulistyczna
 • konsultacja psychologiczna /orzeczenie/
 • pomiar stężenia cukru we krwi /pomiar z palca/
 • konsultacja neurologiczna
 • inne – w zależności od wskazań

BADANIA KIEROWCÓW – Kategoria B

 • lekarz uprawniony do badań kierowców
 • ew. konsultacja okulistyczna /w razie osłabionego wzroku w badaniu ogólnym/
 • pomiar stężenia cukru we krwi /pomiar z palca/
 • konsultacja neurologiczna
 • inne – w zależności od wskazań

BADANIA KIEROWCÓW – Kategoria C, D, C+E, D+E/Badanie do pracy na stanowisko kierowca

 • lekarz uprawniony do badań kierowców / lekarz medycyny pracy z uprawnieniami do badań kierowców
 • konsultacja okulistyczna
 • nyktometria /ocenia widzenia zmierzchowego, reakcji na olśnienie, widzenia barwy czerwonej/
 • konsultacja neurologiczna
 • pomiar stężenia cukru we krwi /pomiar z palca/
 • inne – w zależności od wskazań /np. EKG/

Pozostali kierowcy/ nie podlegający ustawie o transporcie drogowym/

 • kierowca ciągnika, kierowca samochodu osobowego; np. przedstawiciel handlowy, pracownik używający samochodu służbowego (zaopatrzenie, przedstawiciel firmy, dostawca jeśli samochód < 3, 5 ton itp.

Badanie wstępne:

 • lekarz medycyny pracy
 • konsultacja okulistyczna
 • konsultacja neurologiczna
 • pomiar stężenia cukru we krwi
 • inne – w zależności od wskazań (np. laryngolog, EKG)
 • psychotechnika (tylko badanie wstępne- jeśli było wykonane wcześniej – tylko do wglądu dla lekarza uprawnionego).

Badanie okresowe:

 • lekarz medycyny pracy
 • konsultacja okulistyczna
 • badanie nyktometryczne
 • pomiar stężenia cukru we krwi
 • inne – w zależności od wskazań(neurolog, laryngolog, EKG)

Facebook

YouTube