INFOLINIA: 24 364 70 00

Slide background

KONTRAKT Z NFZ

I. W ZAKRESIE PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ
Osoby ubezpieczone i zapisane na listę do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), pielęgniarki i położnej środowiskowej w Centrum Medycznym Medica mają prawo do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych w:

1. Poradni Lekarza POZ
w przychodniach przy ul. Chemików 7 i ul. Kutrzeby 11

2. Poradni Pielęgniarki i Położnej Środowiskowej
m.in. iniekcje w domu pacjenta, patronaże położniczo-noworodkowe i niemowlęce, wywiady środowiskowe, czynności pielęgnacyjno-higieniczne, podłączanie kroplówek, cewnikowanie, zapobieganie odleżynom – przychodnia przy ul. Chemików7

3. Badania laboratoryjne
ze skierowaniem od lekarza poradni POZ – w przychodni przy ul. Chemików 7 oraz w przychodni przy ul. Kutrzeby 11

4. Badania USG
ze skierowaniem od lekarza z poradni POZ- w przychodni przy ul. Chemików 7

5. Badania RTG
ze skierowaniem od lekarza z poradni POZ- w przychodni przy ul. Chemików 7

6. Gabinet zabiegowy
ze skierowaniem od lekarza poradni POZ – w przychodni przy ul. Chemików 7 oraz w przychodni przy ul. Kutrzeby 11

7. Punkt szczepień
w przychodni przy ul. Chemików 7 oraz w przychodni przy ul. Kutrzeby 11

8. Poradnia Dzieci Zdrowych
w przychodni przy ul. Kutrzeby 11

Nocna pomoc lekarska, w tym nocna pomoc wyjazdowa w dni powszednie od godziny 18.00 do 8.00; w soboty, niedziele i święta przez całą dobę – w Pogotowiu Ratunkowym w Płocku przy ul. Strzeleckiej 3 (wjazd od ul. Wyszogrodzkiej 5).

II. W ZAKRESIE AMBULATORYJNEJ OPIEKI SPECJALISTYCZNEJ
Centrum Medyczne Medica Sp. z o.o. w ramach kontraktów podpisanych z Narodowym Funduszem Zdrowia udziela świadczeń w zakresie:

 • BADANIA KOSZTOCHŁONNEŚWIADCZENIA UDZIELANE W PRZYCHODNI PRZY UL. CHEMIKÓW 7
  BADANIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ (TK)
  Termin badania należy uzgodnić telefonicznie, osobiście lub przez osoby trzecie w rejestracji RTG w przychodni przy ul. Chemikw7 (tel.: 24 364 70 00; 24 365 09 36) BADANIA ENDOSKOPOWE PRZEWODU POKARMOWEGO- GASTROSKOPIA
  Termin badania należy uzgodnić telefonicznie, osobiście lub przez osoby trzecie w rejestracji głównej w przychodni przy ul. Chemików 7 (tel. 24 364 70 00)

UWAGA: bezpłatne świadczenia dla pacjentów ubezpieczonych udzielane są na następujących warunkach:
– ze skierowaniem od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego poradni specjalistycznej bądź też lekarza poradni POZ
– z aktualnym prawem do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

 • ŚWIADCZENIA W PORADNIACH

ŚWIADCZENIA UDZIELANE W PRZYCHODNI PRZY UL. KUTRZEBY 11

PORADNIA ALERGOLOGICZNA DLA DZIECI
PORADNIA OKULISTYCZNA

ŚWIADCZENIA UDZIELANE W PRZYCHODNI PRZY UL. CHEMIKÓW 7

PORADNIA KARDIOLOGICZNA
PORADNIA DERMATOLOGICZNO-WENEROLOGICZNA
PORADNIA GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZA
PORADNIA NEUROLOGICZNA
PORADNIA OKULISTYCZNA
PORADNIA OTOLARYNGOLOGICZNA
PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ
PORADNIA ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU
PORADNIA AUDIOLOGICZNA
PORADNIA UROLOGICZNA
PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA
PORADNIA DIABETOLOGICZNA
PORADNIA ALERGOLOGICZNA

Terminy wizyt i wpis na listę pacjentów oczekujących na świadczenia uzgadniane są w rejestracji głównej w przychodni przy ul. Chemików 7, po zgłoszeniu osobistym, telefonicznym lub za pośrednictwem osoby trzeciej ( Tel.: 24 364 70 00).

UWAGA: bezpłatne świadczenia dla pacjentów ubezpieczonych udzielane są na następujących warunkach:
– ze skierowaniem od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego ( z wyjątkiem poradni niewymagane jest skierowanie)
– z aktualnym prawem do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

III. W ZAKRESIE REHABILITACJI LECZNICZEJ

 • Lekarska Ambulatoryjna Opieka Rehabilitacyjna
  ŚWIADCZENIA UDZIELANE W PRZYCHODNI PRZY UL. CHEMIKÓW 7
 • Fizjoterapia Ambulatoryjna/ Fizjoterapia w domu pacjenta
  ŚWIADCZENIA UDZIELANE W PRZYCHODNI PRZY UL. CHEMIKÓW 7

Terminy wizyt i wpis na listę pacjentów oczekujących na świadczenia uzgadniane są:
– w przypadku poradni rehabilitacyjnej: w recepcji głównej w przychodni przy ul. Chemików 7 po zgłoszeniu osobistym, telefonicznym lub za pośrednictwem osoby trzeciej (tel.: 24 364 70 00)
– w przypadku zabiegów fizjoterapeutycznych: w rejestracji Rehabilitacji Leczniczej w przychodni przy ul. Chemików 7, po zgłoszeniu osobistym, telefonicznym lub za pośrednictwem osoby trzeciej (tel.: 24 365 09 39)

UWAGA: bezpłatne świadczenia dla pacjentów ubezpieczonych udzielane są na warunkach:
– ze skierowaniem od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego
– z aktualnym prawe do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
– na zabiegi krioterapii ogólnoustrojowej na podstawie skierowania od lekarza oddziału rehabilitacyjnego, reumatologicznego, urazowo-ortopedycznego lub lekarza poradni rehabilitacyjnej, reumatologicznej, urazowo-ortopedycznej bądź urologicznej.
-w warunkach ambulatoryjnych NFZ finansuje do 5 zabiegów dziennie w 10-dniowym cyklu terapeutycznym
– czas rehabilitacji w warunkach domowych wynosi do 80 dni zabiegowych w roku kalendarzowym, w jej trakcie wykonywane jest do 5 zabiegów dziennie
– skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne traci ważność, jeżeli nie zostanie zarejestrowane w zakładzie rehabilitacji w terminie 30 dni od daty wystawienia,
– skierowanie do poradni rehabilitacyjnej traci ważność po upływie 1 roku od daty pierwszej wizyty w poradni zrealizowanej na podstawie tego skierowania.

IV. PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA

 ŚWIADCZENIA UDZIELANE W PRZYCHODNI PRZY UL. CHEMIKÓW 7 ORAZ W PRZYCHODNI PRZY UL. KUTRZEBY 11

Świadczenia lekarza POZ
Świadczenia pielęgniarki POZ
Świadczenia położnej POZ
Transport sanitarny w POZ

Terminy wizyt uzgadniane są w recepcji głównej w przychodni przy ul. Chemików 7 (tel. 24 364 70 00) bądź w przychodni przy ul. Kutrzeby 11 po zgłoszeniu osobistym, telefonicznym lub za pośrednictwem osoby trzeciej.

UWAGI I WNIOSKI UBEZPIECZONYCH

Formularz zgłoszenia opinii znajduje się w zakładce “Dla Pacjenta – Dokumenty do pobrania”.
Składanie formularzy:  osobiście w Rejestracji Głównej CM Medica lub pocztą na adres: Centrum Medyczne Medica Sp. z o.o., ul. Chemików 7, 09-411 Płock.

Facebook

YouTube