INFOLINIA: 24 364 70 00

Slide background

Badania profilaktyczne – zakres poszerzony (pakiet II)

Profilaktyczne usługi zdrowotne w zakresie rozszerzonym (Pakiet II) – to szeroko rozumiana opieka medyczna nad pracującymi, dzięki której pracodawca nie tylko wywiązuje się z ustawowego obowiązku, ale może także zapewnić pracownikom kompleksową opiekę medyczną, w tym konsultacje lekarzy specjalistów, badania diagnostyczne oraz rehabilitację leczniczą. Coraz większa grupa pracodawców chętnie korzysta z tej formy opieki nad zatrudnionymi, sprzyja ona bowiem poprawie efektywności pracy, ogranicza absencję chorobową pracowników, stanowi także ważny element motywacyjny. Świadczenia w wyżej wskazanym zakresie są udzielane na podstawie umowy zawieranej z pracodawcą.

Facebook

YouTube