INFOLINIA: 24 364 70 00

Slide background

O firmie

Centrum Medyczne Medica Sp. z o.o.

Placówka rozpoczęła działalność na rynku usług medycznych w styczniu 1998 roku pod nazwą Centrum Medyczne PetroLek Sp. z o.o. W 2000 r. nazwę zmieniono na ORLEN Medica Sp. z o.o.
Od 9 maja 2014 roku w wyniku zmian właścicielskich spółka nazywa się Centrum Medyczne Medica Sp. z o.o. Grupa PZU.

Misją Centrum Medycznego Medica jest kompleksowe zaspokajanie potrzeb zdrowotnych pacjentów. Jakość leczenia i obsługi naszych pacjentów jest dla nas najważniejsza.

Świadczymy usługi:

  • medyczne dla pracowników firm, którym pracodawca wykupił pakiet usług, zawierający badania profilaktyczne i specjalistyczne,
  • dla osób objętych powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym oraz oferujemy szeroki zakres świadczeń zdrowotnych w lecznictwie otwartym z szerokim zapleczem diagnostycznym oraz rehabilitacją leczniczą,
  • realizujemy szereg programów w zakresie promocji zdrowia i szerzenia oświaty zdrowotnej,
  • dbamy o wysoką jakość opieki nad pacjentami, dlatego współpracujemy z najlepszymi specjalistami.

 

Zarząd spółki Centrum Medycznego Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, działając na podstawie art. 500 § 1 i 2(1)  kodeksu spółek handlowych ogłasza, że dnia 25 lipca 2017 roku został uzgodniony i przyjęty uchwałą Zarządu Centrum Medycznego Medica Sp. z o.o.nr 60/VII/2017 plan połączenia spółki Centrum Medyczne Medica Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  ze spółką Rezo-Medica spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku (spółka przejmowana) w trybie art. 492 § 1 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, poprzez przeniesienie na CM Medica Sp. z o.o. (spółkę przejmującą) całego majątku spółki przejmowanej Rezo-Medica sp. z o.o. (łączenie przez przejęcie) i udostępnia przedmiotowy plan połączenia do publicznej wiadomości.

Uzgodniony z Rezo-Medica sp. z o.o. plan połączenia znajduje się tutaj>>>

Dane dla Wspólnika

 

 

 

Facebook

YouTube