INFOLINIA: 24 364 70 00

Slide background

Dane rejestrowe

Centrum Medyczne Medica Sp. z o.o.
09-411 Płock, ul. Chemików 7
 
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
XIV Wydział Gospodarczy KRS nr: 0000038845
kapitał zakładowy/kapitał wpłacony 8 991 500,00 zł
NIP: 774-22-81-558
REGON: 610381010
 
1. Podmiot leczniczy działa pod firmą Centrum Medyczne Medica Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Ma prawo używać skrótu firmy:
Centrum Medyczne Medica Sp. z o.o.
• Nr księgi rejestrowej – 000000008229;
• Oznaczenie organu – W-14.
 
2. Przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego – CM Medica.
Zgodnie z art. 24.1. 4) Ustawy o działalności leczniczej z dnia z dnia 15 kwietnia 2011 r. (tj. z dnia 8 kwietnia 2015 r., Dz.U. z 2015 r. poz. 618)
 
3. Centrum Medyczne Medica Sp. z o.o. prowadzi działalność w rodzaju ambulatoryjne świadczenia zdrowotne w następujących zakresach:
• Podstawowa Opieka Zdrowotna;
• Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna;
• Ambulatoryjne Świadczenia Diagnostyczne – kosztochłonne;
• Rehabilitacja Lecznicza.

Facebook

YouTube