INFOLINIA: 24 364 70 00

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

PRAWA PACJENTA

Centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach ochrony praw pacjentów jest Rzecznik Praw Pacjenta, który wykonuje swoje zadania przy pomocy Biura Rzecznika Praw Pacjenta.
W celu uzyskania porady, odpowiedzi na zapytanie, wyjaśnienia wątpliwości związanych z prawami pacjenta, bądź też w celu złożenia wniosku, skargi, pacjenci mogą korzystać z następujących form kontaktu:

Pisemnie:
Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
ul. Młynarska
46 01-171 Warszawa
fax.: (22) 833 – 08 – 86

Elektronicznie:
Zgodnie z ustawą z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 roku w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym, interesanci mogą składać wnioski przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP). Umożliwiają one przyjmowanie i obsługę dokumentów elektronicznych podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Telefonicznie:
Ogólnopolska bezpłatna infolinia Rzecznika Praw Pacjenta
800 – 190 – 590
(z tel. stacjonarnych i komórkowych)
czynna pn. – pt. w godz. 9.00 – 21.00

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
Sekretariat:
tel.: (22) 532 – 82 – 50
fax.: (22) 532 – 82 – 30
sekretariat@bpp.gov.pl

Zgodnie z art. 50 ust. 2 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta wniosek kierowany do Rzecznika jest wolny od opłat.

Więcej informacji: PRAWA PACJENTA

 

Facebook

YouTube