INFOLINIA: 24 364 70 00

Slide background

Projekty unijne

Projekty

W dniu 14.08.2018 r. w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych nastąpiło podpisanie umowy dla projektu „Bądźmy Zdrowi”.

Projekt zakłada poprawę stanu zdrowia 300 dzieci w zakresie chorób kręgosłupa w województwie mazowieckim tzn. w Płocku i powiecie płockim.

W ramach Projektu zapewniamy realizację modułu dotyczącego schorzeń kręgosłupa dla 5 grup, w każdej znajdzie się 60 dzieci z las I-VI, zajęcia prowadzone będą w podgrupach ok. 12 osobowych. Czas udziału każdego uczestnika to 6 miesięcy.

Oferowane wsparcie obejmować będzie również:

 1. Działania informacyjno-promocyjne
 2. Kwalifikację uczestników
 3. Działania informacyjno-edukacyjne:
  a) Badania ankietowe
  b) Edukacja zdrowotna
  c) Interwencja terapeutyczna
  d) Indywidualne porady fizjoterapeutyczne.

O włączeniu do projekty decyduje kolejność zgłoszeń.

Miejscem realizacji świadczeń będzie Centrum Medyczne PZU Zdrowie przy ul. Chemików 7 oraz ul Kutrzeby 11 jak również w szkołach podstawowych na terenie powiatu płockiego i w Płocku.

Tytuł Projektu: „Bądźmy Zdrowi”

Beneficjent: Centrum Medyczne Medica Sp. z o.o.

Całkowita wartość projektu: 1 765 080,00 zł

Kwota dofinansowania UE: 1 641 180,00 zł

Planowany okres realizacji projektu: 01.09.2018 – 31.12.2020 rok.

 

Facebook

YouTube